close
تبلیغات در اینترنت
اشاره قرآن به وجود کروموزم xy
صفحه اصلی نقشه سایت خوراک
تبلیغات
تبلیغات شما
محصول پرفروش فروشگاه
Title
عنوان محصول
قیمت : ...
خرید پستی
توضیحات محصول
برای ویرایش این بلوک به قسمت تنظیمات بلوک های دلخواه > بلوک فروشگاه شماره 1 مراجعه کنید.
تبلیغات شما
تبلیغات شما
تشنه ظهوردل شکستهیا ابا صالح خدا را صدا بزن ...همراهی خداخوردن شب قدر...پنهان نکن جمال خویش را .....تأثیر نمازبرعفونت کلیه و مجاری ادرارچه انتظار عجیبی.....
موضوعات
آمار
● آمار مطالب کل مطالب : 242 کل نظرات : 43 ● آمار کاربران افراد آنلاین : 1 تعداد اعضا : 6 ● آمار بازدید بازدید امروز : 76 بازدید دیروز : 7 بازدید کننده ارمزو : 3 بازدید کننده دیروز : 4 گوگل امروز : 0 گوگل دیروز : 0 بازدید هفته : 91 بازدید ماه : 270 بازدید سال : 270 بازدید کلی : 10,260 ● اطلاعات شما آی پی : 3.80.32.33 مروگر : سیستم عامل :
آرشیو
لینک های دوستان
ارتباط با مدیریت
ارتباط با مدير

Image
قیمت
خرید پستی

برای ویرایش این بلوک به قسمت تنظیمات بلوک های دلخواه > بلوک فروشگاه شماره 2 مراجعه فرمایید.

اشاره قرآن به وجود کروموزم xy

heseziba
11:23
بازدید : 5

اشاره قرآن به وجود کروموزم xy

ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮊﻧﺘﯿﮏ ﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﯿﺰﺵ ﺑﯿﻦ ﺯﻥ ﻣﺮﺩ ﮊﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ XY ﻭ ﮊﻥ ﻫﺎﯼ ﺯﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ XX ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 23 ﺟﻔﺖ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ ﺟﻨﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻧﻄﻔﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﺩ ﯾﮏ ﮐﺮﻭﺯﻭﻡ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻭ ﯾﮏ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺟﻨﯿﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻡ X ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ Y ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻭ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻡ XY ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ ﻣﺮﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ ﻫﺎﯼ ﻫﻢ ﻣﺮﺩ Y ﻭ X ﻭ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻡ ﻫﺎﯼ ﺯﻥ ﮐﻪ X ﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻩ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺁﯾﻪ 37- 39 ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:

ﺍ ﺍﻭ ﻧﻄﻔﻪ‏ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﻨﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺣﻢ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻣﻰ‏ﺷﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﻮﻥ‏ﺑﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﯾﺪ ﻭ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﻭ ﺯﻭﺝ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﺁﻓﺮﯾﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﮔﺮ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﻭﻣﺰﻭﻡ y ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺩ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ Y ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﮔﺮ X ﺑﺪﻫﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﺍﮔﺮ Y ﺑﺪﻫﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﻋﻠﻢ ﮊﻧﺘﯿﮏ ﺗﺼﻮﺭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺟﻨﯿﻦ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﻪ ﺑﺎﻻ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

مطالب مرتبط
نماز و میدان مغناطیسی زمین
اشاره قرآن به جنسیت ملکه زنبور عسل
اشاره قرآن به وجود DNA
معجزه ریاضی قرآن
زنا.....
اشاره قرآن به حرکت کره زمین
اشاره قرآن به فتوسنتز گیاهان در صبح هنگام
معجزه شق القمر
تخلیه امواج مضر مغناطیسی با سجده
معجزه 19 قرآن کریم
ارسال دیدگاه
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
ورود به سایت
نام کاربری :
رمز عبور :
رمز عبور را فراموش کردم ؟
عضویت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آخرین مطالب ارسالی سایت
مطالب محبوب
مطالب تصادفی
تبلیغات متنی
محل تبلیغات متنی شما با قیمت ارزان
YOUR ADS
تبلیغات متنی
محل تبلیغات متنی شما با قیمت ارزان
YOUR ADS
تبلیغات متنی
محل تبلیغات متنی شما با قیمت ارزان
YOUR ADS